Kraków odchudzanie - Medform
- sprawdź co słychać na naszym profilu

Rejestracja telefoniczna: w godzinach 9.00-18.00
+48 661 126 500

leczenie zaburzeń lipidowych – hipercholesterolemii i hipertriglicerydemii

Zaburzenia gospodarki lipidowej (hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia)

Zaburzenia gospodarki lipidowej (dyslipidemie) są obok nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 oraz palenia tytoniu, jednym z zasadniczych czynników ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Są również jednym z najczęściej występujących zaburzeń metabolicznych u osób dorosłych. W szeregu badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce w ostatnim trzydziestoleciu różne postacie dyslipidemii stwierdzono u ponad 60% badanych. Znaczący wpływ na zaburzenia gospodarki lipidowej wywierają czynniki genetyczne (predyspozycje rodzinne), niemniej równie istotne jest działanie tzw. czynników środowiskowych takich, jak sposób odżywiania, spożycie alkoholu oraz brak aktywności fizycznej.

W celu rozpoznania zaburzeń gospodarki lipidowej konieczne jest wykonanie odpowiednich ogólnodostępnych i niedrogich badań krwi. Ważne jest, aby nie ograniczać się do oznaczenia wyłącznie poziomu całkowitego cholesterolu, tylko badać tzw. pełny lipidogram, obejmujący również frakcje cholesterolu HDL, LDL i stężenie trójglicerydów.

Zaleca się, aby badania takie wykonywać u osób, u których stwierdza się co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego (nadwaga lub otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, występowanie chorób układu krążenia w najbliższej rodzinie) oraz u wszystkich kobiet powyżej 50 i mężczyzn powyżej 40 roku życia.

Obecnie wyróżnia się następujące postaci dyslipidemii:

1) hipercholesterolemię
2) aterogenną dyslipidemię
3) hipertriglicerydemię
4) zespół chylomikronemii

W ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego i rozwoju miażdżycy największe znaczenie przypisuje się frakcji LDL-cholesterolu i triglicerydów. Otrzymane wyniki badań należy zawsze interpretować w połączeniu z oceną pozostałych czynników ryzyka wystąpienia chorób serca a sposób postępowania i docelowe wartości lipidogramu powinny być ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta. Celem leczenia dyslipidemii jest zmniejszenie zagrożenia miażdżycą oraz jej klinicznymi powikłaniami (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu).

Odpowiednia modyfikacja stylu życia, obejmująca prawidłową, indywidualnie dobraną dietę, powinna być podstawą leczenia dyslipidemii w każdym przypadku. U osób z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia wskazane jest także wczesne włączenie odpowiednich leków normalizujących stężenie lipidów we krwi.

leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej

Prawidłowe leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej wymaga zatem współpracy pomiędzy pacjentem, lekarzem i dietetykiem. Jest to w większości przypadków leczenie długoterminowe, ponieważ zarówno modyfikacja stylu życia, jak i leki normalizują poziom substancji tłuszczowych, ale nie usuwają trwale skłonności do ich nadmiernej produkcji w organizmie.

Skuteczne leczenie dyslipidemii pozwala znacząco obniżyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia takich, jak choroba wieńcowa, zawał serca czy udar mózgu a zatem przyczynia się do wydłużenia naszego życia i podniesienia jego komfortu.

O Autorze

Leave a Reply

*

captcha *